Roger Johansson

Född 1953 i Kiruna. Treårig naturvetenskaplig linje 1972.
 
Socialhögskolan i Stockholm, förvaltningslinjen 1977. Statskunskap, ekonomi.
 
Försvarsstaben (numera högkvarteret) 1977, Albert Bonniers förlag 1984, Trygghetsrådet SAF-PTK 1986, SwedeGas AB 1988, vvd Riksförbundet Energileverantörerna (sedermera Svensk Energi, nu Energiföretagen Sverige) 1991, vd Karlskoga Energi & Miljö AB 1996, vd Fortum Energi A/S 2000, Vd Uddevalla Energi AB 2003. Jobbonär 2015.

Löjtnant i signaltruppernas reserv 1976, kapten 1982, major 1986, major i flygvapnets reserv 1988. Entledigad på egen begäran på 64-årsdagen den 15 februari 2017.

Krigsplacerad pluton- och kompanichef i signaltrupperna, avdelningschef milostaben Nedre Norrland, sektionschef högkvarteret. Krigsplacering upphörde 2000.

Förbundsordförande i Svenska Armens och Flygvapnets Reservofficersförbund 1986 - 1992.
 
Styrelseordförande i Booforsen Fastighets AB i Karlskoga 1997 - 2007.

Ledamot av styrelsen för Svensk Energi och regionordförande väst 2005 - 2012.
 
Ledamot (L) av kommunfullmäktige i Uddevalla 2014 - ff.
 
Förste vice ordförande (L) i samhällsbyggnadsnämnden i Uddevalla 1 januari 2019, olagligt avsatt 3 juli 2020 så att moderaterna kunde behålla sina positioner. Återinsatt 8 december 2021 efter att kommunfullmäktiges olagliga beslut upphävts av förvaltningsrätten i Göteborg.
 
Ordförande i direktionen för Gustafsbergsstiftelsen.

Ordförande i Uddevalla Lastbilcentral med dotterbolag.

Ordförande i kontorsstyrelsen Handelsbanken i Uddevalla 2003 till och med 2020.

Förbundsordförande i Bohuslän-Dals försvarsutbildningsförbund.
 
Ordförande i valberedningen i Svenska Försvarsutbildningsförbundet.

Ordförande i Källvikensstiftelsen.

Ordförande i Uddevalla stadsmusikkår 2010 - 2017.
 
Ordförande i HSB Norra Bohuslän.
 
Ordförande i HSB Stiftelse Jakobsberg.
 
Ledamot av hyresnämnden i Göteborg.
 
Storlogemedlem i Odd Fellow-orden.
 
ExÖvermästare i Odd Fellowlogen nr 37 Pontus Wikner i Uddevalla.
 
ExHuvudpatriark i Odd Fellowlägret nr 21 Västerled. 

Ordförande i SPF Seniorerna Viken i Uddevalla 2018 - 2022.
 
Medlem i Uddevalla Byfjorden rotaryklubb (president 2007 - 2008).
 
Preses i Hagbardakademien.
 
Ordförande i bostadsrättsföreningen Kronolotsen i Uddevalla.