Energidirektörens emeritus tankeförsök

Inför kristdemokratrnas landsting föreslår partistyrelsen att ensamkommande unga, som beviljas uppehållstillstånd, måste kunna försörja sina föräldrar (och far- och morföräldrar) för att dessa ska få uppehållstillstånd i Sverige.

 

Det kan ju förefalla orimligt, som vår lokale kristdemokratiske riksdagsledamot Magnus Jacobsson, framför. Men saken är ju en helt annan.

 

När vi brottas med betydande oförmåga att klara våra omsorgsbehov, när våra pensionärer som arbetat ett helt liv inte självklart får den värdiga äldreomsorg de förtjänat, hur ska vi motivera att de som aldrig bidragit med en krona till välfärden ska försörjas av oss andra?

 

Asylrätt och humanitet är självklarheter. Försörjningsskyldigheten för anhöriginvandring borde också vara det. Det handlar om att prioritera begränsade resurser. Det är en förutsättning för att upprätthålla samhällskontraktet. Annars kommer det att gå riktigt illa.

Återkommande alarmerande rapporter om akut personalbrist i sjukvården har vi vant oss vid. Nu kommer helt andra nyheter från Karolinska sjukhuset i Stockholm.

 

Karolinska har nästan tio procent för många läkare och mer än tio procent för många undersköterskor. De sägs nu upp. Sjukhusdirektören försäkrar att det naturligtvis inte kommer att påverka vården eller patientsäkerheten.

 

Uppsägningarna har naturligtvis inget som helst samband med att nya Karolinska är en av Sveriges största ekonomiska byggskandaler. I vanlig ordning drar man in på verksamhet när husets kostnader skenar. Fler administratörer, kommunikatörer och andra byråkrater och färre läkare och annan vårdpersonal är lösningen.

 

Kan region- och landstingspolitiker sköta sjukvården? Erfarenheterna från Västa Götalandsregionen är inte bättre än från Stockholm.

Underhållande. Något annan är det svårt att beskriva de två frågor som, att döma av lokaltidningen Bohusläningen, är de viktigaste i Uddevalla.

 

Det blir ingen lucia i år. För få intresserade. Märkligt, då den nya normen ju är att alla kan vara lucia. Kvinna, man eller hen.

 

Alla kan vi tydligen vara kommunalråd, vi som lägger ner betydande tid på våra förtroendeuppdrag. För egen del är jag hellre förste vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden (finns fler titlar om det erfordras; verkställande direktör emeritus, major, förbundsordförande, direktionsordförande, styrelseordförande, exövermästare, exhuvudpatriark, storrepresentant m fl) än kommunalråd.

 

Kommunfullmäktige har valt tre kommunalråd. Bra så. Det behövs inte fler.

Hur absurt kan det bli? Sex muslimska aktivister, som radikaliserat och uppmuntrat svenska muslimer att delta i IS verksamhet, ska utvisas enligt regeringsbeslut.

 

Utvisningen kan inte genomföras, då det, enligt Migrationsöverdomstolen, finns en hotbild och fara för männens liv och hälsa i hemländerna.

 

Migrationsöverdomstolen anser sig inte kunna beakta vilken fara för våra medborgares liv och hälsa dessa personer utgör. Vi släpper ut terrorister ur förvar, trots att de ska utvisas, så att de kan fortsätta att utgöra en hotbild mot vår befolkning.

 

Är det någon som inte förstått varför stödet för sverigedemokraterna växer?

Nu har Leif ”vad fan får jag för pengarna” Östling sagt något opassande igen. Han kastas ut från Södertälje Science Park. De negativa konsekvenserna för Södertälje Science Park av att kasta ut en av Sveriges mest framgångsrika företagsledare torde vara betydligt större än Östlings saknad av uppdraget.

 

Scanias företagsledning skyndar sig att ta avstånd. Det handlar ju om affärer. Penningen är viktigare än sanningen. Det politiskt korrekta etablissemanget tar avstånd.

 

Har Östling fel? Vet han inte vad han talar om? Är han helt okunnig efter ett helt yrkesliv i Scania?

 

Svårt att tro. Men uppenbart fel att säga. När ska vi inse att vi måste våga diskutera verkligheten?