Energidirektörens emeritus tankeförsök

För att avliva några katter hos en 91-årig dement man i Juoksengi har myndigheterna kört över 700 mil. Kostnaden för avlivningarna, 210 000 kronor, har staten tagit från åldringens besparingar. Allt enligt Svt Rapport.

 

Ingen har gjort något fel. Åldringen är plundrad. Alla bestämmelser har följts.

 

Sverige 2018. När jag tidigare hävdat att bestämmelser är till för att följas av idio... och som vägledning för oss andra har jag fått mycket skäll. Kan vi vara stolta över att alla bestämmelser följs?

I valrörelsen arbetade vi allianspartier hårt för att driva allianspolitik. Ulf Kristersson (M) var vår statsministerkandidat.

 

Nu ska vi tydligen inte driva allianspolitik och rösta nej till Ulf Kristersson som statsminister.

 

Inte helt lätt att begripa. Problemet tycks vara att andra kan stödja vår politik och därför kan vi inte föra den.

 

Förklara det för borgerliga väljare, den som kan. Men framförallt, be oss inte gå ut i en valrörelse inför ett eventuellt extraval för att ta emot glåpord för att vi motarbetar den politik vi gick till val på att föra.

Som fritidspolitiker får man finna sig i att bli idiotförklarad av människor som själva aldrig tvingats ta politiska beslut.

 

Bohusläningen skrev häromdagen att uddevallapartiet påstod att allianspartierna gått dem till mötes i frågan om simhallens placering. Det är fel. Allianspartiernas uppfattning är att simhallen skall utgöra en del av ett idrottscentrum på Rimnersvallen.

 

Väljarna har dock inte gett allianspartierna stöd för denna åsikt. I kommunfullmäktige finns efter valet en majoritet för att bygga på nuvarande plats. Socialdemokraterna, vänsterpartiet, miljöpartiet och uddevallapartiet utgör tillsammans majoritet för nuvarande placering. Om inget av dem ändrar sig, exempelvis miljöpartiet som tidigare förespråkat Rimnersvallen, är det inte möjligt att bygga ett idrottscentrum där.

 

Vad kan allianspartierna göra åt det? Det kommunfullmäktige, som tillträder i november, får i demokratisk ordning besluta. Vi fritidspolitiker är inte idioter för att vi finner oss i väljarnas val.

I Munkedals kommun har en sverigedemokrat valts till kommunfullmäktiges ordförande. Moderaterna, liberalerna och sverigedemokraterna har gjort upp om att styra kommunen.

 

Liberalernas företrädare i Munkedal uttalar i lokalpressen att hon är medveten om att hon kommer att få bannor från partiet. Det får hon också. Regionförbundets ordförande är starkt kritisk, enligt ett uttalande i lokaltidningen.

 

Få munkedalsbor torde oroa sig över det. De har betydligt större problem. Bland landets högsta kommunalskatt och landets högsta avgifter för vatten, avlopp och renhållnng.

 

Sådant bekymrar dock inte partigängare som själva inte berörs.

Någon som minns 2015 års stora kommunala korruptionsskandal i Uddevalla? En leverantör av datautrustning till kommunen hade bjudit kommunens it-avdelnings personal på julbord med coca cola och bowling.

 

Lokaltidningen Bohusläningen gjorde sitt yttersta för att blåsa upp coca cola-bjudningen till en korruptionsskandal av närmast herostratiska mått. It-avdelningens chef, en av kommunens bättre chefer, hängdes ut som mutkolv.

 

Kommundirektören skulle givetvis förbättra rutinerna. Jag fick löpa (självvalt) gatlopp för att jag hävdade att bestämmelser ska tillämpas med omdöme. En förundersökning om mutbrott inleddes, vilket Bohusläningen uppmärksammade stort.

 

Jag har letat i Bohusläningen efter artikeln om utfallet av förundersökningen. Förgäves. Intet. Bohusläningen har tydligen inte ansett att det är av allmänt intresse att rapportera att åklagaren lagt ner förundersökningen. Brott kan inte styrkas.

 

Den skada Bohusläningen åsamkar medarbetare vid Uddevalla kommun med ogrundad sensationsjournalistik är tydligen något kommunanställda ska tåla.