Energidirektörens emeritus tankeförsök

EU:s Emergency Response Coordination Centre, ERCC, äger de brandbekämpningsflygplan som nu gör avgörande insatser i bekämpningen av de svåra skogsbränderna, påstår Dagens Industri. Vi har alltså redan brandbekämpningsflyg, hävdar DI.

 

Flygplanen ägs av Italien och Frankrike, irte av ERCC. Vi kan bara tacka för all hjälp, men ERCC kan inte beordra planen någonstans. Det blir alltid en fråga om andras prioriteringar.

 

Sverige och Finland har förmodligen mest skog av EU-länderna. Kanske vi måste inse att även vi själva behöver ordentliga resurser för bekämpning av skogsbränder och inte kan förlita oss på att våra EU-vänner finns tillhands när det bokstavligen brinner.

 

Alla som bekämpar bränderna gör enastående insatser och är värda all uppskattning och respekt. Med stor tacksamhet tar vi emot all hjälp vi kan få. Men vi måste också själva ha förmåga och därmed också kunna hjälpa våra vänner när de behöver.

Bland alla absurditeter man får ta del av i rapporteringen från de omfattande skogsbränder som härjar i Sverige, rapporterar Expressen i går att huvuddelen av försvarsmaktens helikoptrar inte används.

 

Expressen uppger, enligt försvarsmaktens presskommunikatör, får eller kan försvarsmakten inte kalla in den semesterlediga personal som kan bemanna brandbekämpningshelikoptrarna.

 

Det kan inte vara något annat än falska nyheter, ”fake news”. Det får inte vara sant att Konungariket Sverige, på grund av arbetstidsbestämmelser, inte kan utnyttja befintliga resurser för att hantera en akut nationell kris.

 

Låt oss hoppas att samma regler inte gäller vid ett väpnat angrepp.

Jag har letat efter uppgift om vad ett brandbekämpningsflygplan kostar. En fyra år gammal uppgift anger 240 miljoner kronor. Tio brandbekämpningsflyg skulle alltså kosta mindre än tre miljarder kronor.

 

Placera planen i flygvapnet. Semesterplanera så att de kan användas när det brinner. Tre miljarder är ingen stor post i statsbudgeten. Sveriges statsbudget 2018 redovisar intäkter på 1 043 miljarder kronor.

 

Statens subventioner till elcyklar är över en miljard kronor över tre år. I stället för elcyklar, som efter subventionen i snitt kostar 12 000 kronor, till glädje för dem som ändå haft råd att köpa den osubventionerade, skulle vi kunna ha fyra brandbekämpningsflygplan.

 

För att inte tala om kostnaden för asyl till dem som inte har asylskäl.

Omkring 70 skogsbränder rasar i Sverige. Torkan och värmen gör situationen akut.

 

För fyra år sedan härjades Västmanland av en svår skogsbrand. Då fick vi hjälp med brandbekämpningsflyg från andra EU-länder. Så även denna gång, liksom norska insatser.

 

Enligt uppgifter i medierna är endast en svensk helikopter tillgänglig. Det ör ju semester, som vanligtvis inträffar sommartid, vilken också är den tid på året då skogsbränderna bryter ut.

 

På fyra år har vi inte fått fram ett nationellt brandbekämpningsflyg. Att få hjälp från EU är gott och väl, men vi kan inte enbart förlita oss på hjälp utifrån. Vi måste även ha egen förmåga och kunna bistå andra när behoven uppstår.

 

För övrigt kanske en översyn av semesterplanläggningen skulle kunna tillföra någon förmåga? Tryggt dock att generaldirektören för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, förre rikspolischefen, engagerat sig i brandbekämpningen nu när han inte löngre har ansvar för brottsbekämpningen.

Absurt. Någon annan beskrivning av USA:s presidents nedslag i Europa finns inte.

 

Först oförskämdheterna mot det allierade Tyskland och dess förbundskansler. Därefter fick USA:s sedan andra världskrigets närmaste bundsförvant Storbritannien sina fiskar varma. Angela Merkel och Theresa May har anledning att värdera relationerna till USA. Efterkrigsvärldens framgångsrika säkerhetspolitik hotas av en stolle, med oöverstigliga konsekvenser.

 

Trump vill bli bästa kompis med Putin. Han inser inte att Putin är mycket smartare än han.