Energidirektörens emeritus tankeförsök

Jesu ord på korset ”Fader förlåt dem, ty de veta icke vad de göra” (Lukas 23:34) är sällsynt aktuella nu när det är val till Svenska kyrkan.

 

Tidskriften Fokus rapporterar om en begravning av en 97 år gammal man. I griftetalet benämnde prästen den döde genomgående med ”hen”. Herrens bön hade uppdaterats till att riktas mot ”Fader och Moder vår”.

 

Vad kommer härnäst? Trosbekännelsen uppdateras till ”Vi tro på Gud Fader och Moder allsmäktig”? ”Vi tro ock på Jesus Kristus, deras enfödde hen”?

 

Det är länge sedan Svenska Kyrkan ägnade sig åt förkunnelsen. Nu är det invandring, Greta Thunberg och genusperspektiv. Det är ingen måtta på stolligheterna.

 

Jesu bön gäller i högsta grad Svenska kyrkan.

Nordic International School, en friskola för årskurserna 4 - 9, har fått Skolinspektionens tillstånd att etablera i Uddevalla. Skolan har internationell profil med skoluniform, undervisning på engelska och disciplin. Skolan finns bland annat i Trollhättan och redovisar dokumenterat goda studieresultat.

 

Den politiska majoriteten i Uddevalla, sossemoderaterna, liberalerna och centern avstyrkte etableringen av omsorg om den kommunala förvaltningens lokalplaneringsbrister.

 

Skolinspektionen kör över kommunpolitikerna. Att sossemoderaterna motsatte sig etableringen är inte förvånande, men att ett parti, som i sitt partiprogram har inskrivet att kommuner inte ska tillåtas stoppa friskolor, går emot är mer överraskande, för att inte säga besvärande.

Det råder politisk oordning i Uddevalla. Det är inget nytt. Så har det varit under flera år. Förvaltningsrätten har upphävt ett kommunfullmäktigebeslut om att byta ut alla ledamöter och ersättare i nämnder och kommunstyrelsen.

 

Den förra majoriteten, M, KD, C, L, MP och det lokala missnöjespartiet Uddevallapartiet (UP), sprack efter ett och ett halvt år beroende på en oduglig kommunstyrelseordförande från UP, utan förmåga att hålla ihop en sexpartimajoritet.

 

En ny majoritet skapades med S,M, C och L. I kommunfullmäktige drev maktpartierna S och M igenom sina egna intressen med C och L traskande patrull. Allt i strid mot kommunallagen, trots att det var väl känt från prejudicerande domar i Högsta förvaltningsrätten, och mot tjänstemännens inrådan.

 

Nu har förvaltningsrätten upphävt fullmäktigebeslutet. Det är olagligt, vilket är överraskande endast för sossemoderaterna. Besvärande för fullmäktiges ordförande, som medverkat till att driva igenom ett olagligt och odemokratiskt beslut.

 

Återstår att se om domen vinner laga kraft. Omdömeslöst nog överklagar kommunen. De prejudicerande domarna i högsta instans, som förvaltningsrätten åberopar, påverkar oddsen.

22 000 Humvees, 600 pansarbilar, 170 pansarbandvagnar, 42 000 pickuper och suvar, 65 000 maskingevär, 8 000 lastbilar, 360 000 automatkarbiner, 180 artilleripjäser, 109 helikoptrar, fyra C-130 transportplan och 61 andra flygplan lämnade USA i Afghanistan. Bland mycket annat.

 

De amerikanska trupperna lämnade i nattens mörker, uppenbarligen hals över huvud.

 

Talibanerna tackar de amerikanska skattebetalarna för deras generositet. Kom man ihåg att lämna nycklarna?

En av rikets sämsta statsministrar avgår för att undvika en öppen ledarstrid i det socialdemokratiska partiet efter en befarad valförlust 2022. Stefan Löfven (S) beskrivs som en hygglig karl. Hans politiska eftermäle är ett helt annat. Vad gjorde han mer än att manövrera sin regering genom otaliga kriser?

 

Energikris. Socialdemokraterna i Oskarshamn rasar mot att Löfven är på väg att göra mellanlagret för kärnbränsle till slutförvar för att han viker sig för miljöpartiet, som är det största hotet mot riket.

 

Utan betong stannar byggandet. Löfven låter miljöpartiet sänka Sverige. Gängkriminalitet och det dagliga skjutandet såg han inte komma, trots att han hävdar att problemet byggts upp under många år. Hur vet han det, om han inget sett?

 

Sveriges lägsta arbetslöshet inom EU blev under hans statsministertid Europas högsta. Otur? Nej. Oduglighet.

 

Löfven (S) lär vara en sympatisk person. Sympatin naggas i kanten av att han förråat det politiska samtalet, anklagat opposition för att vara ett hot mot demokratin och brunsmetat dem som tar hänsyn till en femtedel av väljarna.

 

Konungariket Sverige förtjänar bättre.