Energidirektörens emeritus tankeförsök

Efter kommunfullmäktiges i Uddevalla tiotimmarssammanträde för att besluta om budgeten kommande år är vi många som önskar en annan ordning. Utmattade och -tråkade ledamöter är inte det som demokratin behöver. Utgången av sammanträdet var given innan vi ens börjat.

 

Kommunallagen medger inte möjlighet att begränsa talartiden. Det hindrar dock inte partierna att komma överens om en vettigare ordning. Det finns knappast någon åhörare eller tevetittare som orkar med oss i tio timmar.

 

Varför inte pröva att till exempel komma överens om att gruppledarna får fem minuter var, nämndsföreträdarna tre minuter och att debatten cirka en timme. Totalt ungefär tre timmar.

 

Inte blir det sämre. Tvärtom. I begränsningen visar sig mästaren.

Hustru och jag fick häromdagen uppleva elektricitets betydelse. På väg i hissen till fjärde våningen i parkeringshuset Lancaster blev det strömavbrott.

 

I 38 minuter stod vi i mörkret, kontaktade larmtjänsten och roade oss. Larmföretaget infann sig föredömligt och inväntade klokt nog att strömmen skulle återkomma i stället för att vidta onödiga åtgärder. Vilket strömmen naturligtvis gjorde.

 

Kul att än en gång konstatera att med el gör vi allt möjligt. Och tvärtom.

 

För övrigt kan jag inte påminna mig att vi hade strömavbrott i centrala Uddevalla under min tid som vd. Eller hade vi det

Efter Birgitta Ohlssons utmaning av Jan Björklund som partiledare för Liberalerna finns inget medium som intresserar sig för partiets förnyelsearbete. Allt handlar om Ohlssons självpåtagna rätt att sätta sig själv främst.

 

Ohlssons utspel sätter partiets framtid på spel. Ett parti som balanserar runt fem procent av väljarstödet har inte råd med självupptagna primadonnor.

 

Egenintresset före partiets. Liberalt?

Märkliga rykten från Karlskoga når västkusten. Karlskoga kommun påstås vilja sälja guldkalven Karlskoga Energi och Miljö för att lösa kortsiktiga ekonomiska problem. En sökning på nätet bekräftar stolligheterna.

 

Till och med en majoritet av socialdemokraterna tycks vara beredd att frånhända sig ägandet av det företag som under 15 år genererat betydande intäkter till kommunen. För att lösa kortsiktiga ekonomiska problem är tydligen tjänstemän och ledande kommunpolitiker beredda att avyttra ett långsiktigt lönsamt företag och ett viktigt verktyg för kommunens miljöarbete. För att inte tala om kontrollen av infrastrukturen i kommunen.

 

1998 löstes de problem som uppstått till följd av satsningen på elproduktion med förtida utnyttjande av gasol. Efter ett omfattande arbete gick Fortum in som delägare. Efter tolv framgångsrika år fick kommunen möjlighet att utnyttja det "gyllene avtal" som ingicks 1998 och köpte tillbaka Fortums andel 2010. En framgång för Karlskogas kommunmedborgare.

 

 

Nu diskuteras tydligen på fullt allvar försäljning igen. Kommunen ska alltså upprepa misstagen från tidigt 90-tal, än en gång fatta felaktiga beslut och utlämna kommunmedborgarna till en riskkapitalist eller någon av energibranschens jättar. Oavsett vem som köper kommer köparen att se till att få avkastning på sin investering.

 

Karlskogaborna kommer att utsättas för dramatiska höjningar av elnäts- och fjärrvärmepriserna. Ellevio höjer i år elnätspriserna med fem procent, EOn med tio. De försäljningsförespråkare som påstår att köparen lovat att inte höja priserna ställer förmodligen ut gröt till jultomten på julafton.

Efter tolv år som rikshemvärnschef befordras Roland Ekenberg i dag av överbefälhavaren Micael Bydén äntligen till generalmajor. Han har varit chef för en av de viktigaste och få insatsklara delarna av försvarsmakten under många år.

 

Vi är många som förundrats över högkvarterets prioriteringar. Den ene skrivbordsgeneralen efter den andre har befordrats medan rikshemvärnschefen har förblivit brigadgeneral.

 

Vår nye överbefälhavare visar än en gång sina ledaregenskaper. Så är han också flygvapenofficer (vilket naturligtvis inte har med saken att göra).

 

Hemvärnet och rikshemvärnschefen är att gratulera.