Energidirektörens emeritus tankeförsök

”Valet” i Belarus, f d Vitryssland, innebar en seger för oppositionen mot diktatorn Lukasjenka, som bara fick 80 procent av rösterna.

 

I det svenska kommunistpartiets föregångsland DDR brukade kommunistpartiet få 99,98 procent.

 

Stalin konstaterade att det viktiga är inte hur folket röstar utan vem som räknar rösterna.

Lögner och förtal. Visions huvudskyddsombuds i Uddevalla kommun, Sven Karlqvist, anmälan till arbetsmiljöverket för kränkning och ovettig behandling av medarbetare vid samhällsbyggnadsförvaltningen, avvisas.

 

Huvudskyddsombudet kunde inte lämna sådana uppgifter om saken som skulle göra det möjligt för arbetsmiljöverket att pröva anmälan.

 

Självklart inte. Det finns inga konkreta exempel att anföra helt enkelt därför att de inte finns. Med lögner och förtal lyckas Karlqvist få lokaltidningen Bohusläningen att okritiskt förmedla sin version upprepade gånger, nu senast i Bohusläningens rapportering om arbetsmiljöverkets beslut.

 

I Bohusläningens definition av kvalitetsjournalistik ingår inte källkritik. Värdera inte partsinlagor utan återge dem som sakliga om de innebär kritik mot politiker. Huvudskyddsombudets lögner kontrolleras inte. Inte en enda medarbetare vid förvaltningen har uttalat sig i Bohusläningen.

 

En vedertagen kvällstidningsprincip. ”Kolla aldrig en bra story. Då kan den spricka.”

Kultursektorn kräver kulturminister Amanda Linds (MP) avgång. Skälet är att hon inte anses representera kultursektorn i regeringen.

 

Kultursektorn, försörjd av skattemedel, har missuppfattat statsrådets roll. Kulturministern företräder inte deras intressen, lika litet som näringsministern är näringslivets representant eller försvarsministern försvarsmaktens i regeringen.

 

Statsråden är inte ombudsmän. De är utsedda av svenska folket genom dess statsminister, inte ogillad av riksdagen. Regeringens uppgift är att tillvarata folkviljan, inte enskilda kulturarbetares behov.

 

Landshövdingen är inte länets företrädare mot staten utan statens företrädare i länet. Den tidigare benämningen Konungens Befallningshavande var tydlig.

 

En helt annan sak är att kulturministern borde avsättas, liksom regeringen i sin helhet. Men inte av kulturarbetarnas skäl.

I Uddevlla består kommunfullmöktige av 61 ledamöter. För att uppnå majoritet erfordras således 31 mindat. Den nybildade ”majoriteten” gör anspråk på 33 mandat, och det förefaller ju betryggande. Det finns dock ett bagatellartat problem.

 

Moderaterna i Uddevalla, som till varje pris, inklusive att dumpa sina vänner, vill bevara sina uppdrag, har gjort sig av med två av sina nio mandat. Hur många mandat har moderaterna i verkligheten?

 

Centerns fullmäktigegrupp på fyra har två ledamöter, som inte är överlyckliga över att bli röstboskap (trots att de är bönder) till socialdemokraterna.

 

Liberalerna bytte en viktig position i samhällsbyggnadsnämnden mot en ointressant, men bättre betald, position i kommunstyrelsen. Positivt för den enskilda. 

 

Någon framgång för liberalerna är det inte. Partiet bytte bort en viktig möjlighet till påverkan mot en enskilds grynvälling.

 

Kommunstyrelsen skicklige socialdemokratiske ordförande kommer att med lätthet utmanövrera röstboskapet.

Oberoende centerliberala fullmäktigegruppen i Uddevalla har haft konstituerande möte med val av presidium och fastställande av verksamhetsplanen. Från vänster Roger Johansson, andre vice ordförande, Torsten Torstensson, ordförande, och Stig Olsson, förste vice ordförande. En framställan om gruppledararvode, 25 procent av 82 procent av inkomstbasbeloppet, kommer att göras.