Energidirektörens emeritus tankeförsök

Den skattesubvention av elcyklar, som miljöpartiet drev igenom, har fått absurda konsekvenser. Subventionen skulle uppgå till 1,2 miljarder kronor över tre år, men redan nu har det sålts en elcykel för 1,2 miljarder, enligt uppgift i Svt Aktuellt.

 

Att kriminaliteten söker sig till skattesubventioner är känt. I sammanhanget är det så uppenbart absurt att det är lätt att avslöja. Faktum kvarstår dock. Varför lägga skattepengar på subventionerade elcyklar, som säljs ändå, samtidigt som vi hävdar att brandbekämpningsflyg är för dyra?

 

Fyra skogsbrandsbekämpande flygplan kostar mindre än elcykelsubventioneringen.

 

Miljöpartiet är bortkastade pengar.

Den räknegåva Stefan har
Av sossen hålls för stor och rar
Sossen tror att ingen kan i konsten högre stiga
Men sakens art vi bättre vet
Ty all hans räknings färdighet
Är blott en förmögenhet
Att kunna förtiga.

 

Fritt efter Anna Maria Lenngren

Statsminister Stefan Löfven (S) framhåller att blockpolitiken är fördummande och måste upphöra, dock endast under förutsättning att vänstern blir största block.

 

Nuvarande regering har färre mandat än Alliansen, som i valrörelsen framträtt som ett regeringsalternativ. Socialdemokraterna har i valrörelsen agerat solist men efter att ha tappat stort räknar de efter valet in kommunisterna och miljöpartiet i sitt block, som alltså är fördummande.

 

Drygt en miljon väljare ska inte räknas när det kommer till regeringsbildning. Den dryga miljonen har Löfven tidigare räknat till högerblocket, men nu finns den tydligen inte.

 

Politik är sannerligen kreativ räknekonst.

Mediernas bevakning av mandatfördelningen i riksdagen är märklig. Man redovisar mandaten till Alliansen samlat, vilket är naturligt då Alliansen gått till val samlat.

 

Varför redovisas mandaten till socialdemokraterna, miljöpartiet och kommunisterna som ett regeringsalternativ? Mig veterligen har de inte gått till val tillsammans och uttalat en avsikt att regera tillsammans.

 

Att socialdemokraterna är beredda att göra allt för att behålla makten är känt. Men före valet fanns inget samlat vänsteralternativ. Finns det nu? Ingår kommunisterna?

 

Oavsett räcker det ju inte för något ”block”. Med 62 - 63 mandat för sverigedemokraterna har ju den traditionella blockpolitiken i praktiken upphört att fungera.

”Den här kvällen borde bli blockpolitikens begravning”, konstaterar statsminister Stefan Löfven i sitt tal vid socialdemokraternas valvaka.

 

Förnuftigt. De partier som förlorat i valet rannsakar således sin politik. Löfvens uttalade ödmjukhet innebär alltså att den politik som fått ökat stöd från väljarna tar ledartröjan.

 

En blocköverskridande regering med valets segrare Ebba Bush Thor som statsminister?