Energidirektörens emeritus tankeförsök

Att säga som det är var förr en dygd. I dag kallar regeringen det för att smutskasta Sverige.

 

Under min skoltid (länge sedan, jag vet) var fusk en styggelse. Nu fuskar skolverket och regeringen för att dölja att den svenska skolan får underkänt.

 

Polisen omorganiserar och åstadkommer allt mindre. Polisen misslyckas med att rekrytera och utbildade poliser slutar. Polisen och regeringen fuskar med statistiken för att dölja verkligheten.

 

En sådan enkel sak som att leverera pass till medborgarna har havererat.

 

Akutmottagningarna på våra sjukhus är på många håll förfärliga. I bästa fall får patienterna hjälp innan hjärtat stannar. På äldreboenden var dödligheten förfärlig under pandemin och förlossningsvården är under all kritik.

 

Tågen går inte enligt tidtabell. Min senaste resa (denna vecka) innebar två timmars försening till resmålet och en och en halv timmes försening hem. Posten kommer i bästa fall varannan dag. Det går inte längre som tåget och definitivt inte som ett brev på posten.

 

För att inte tala om försvaret. Den eviga freden efter murens och Sovjetunionens kollaps fick historielösa och obildade regeringar att äventyra rikets säkerhet. Sent skall syndaren vakna, heter det. Nu får vi betala.

 

Samhällskontraktet bygger på tillit. Den undergrävs av aktivistiska myndigheter som inte förmår leverera det skattebetalarna betalar för, ett politiskt system som prioriterar ovidkommande frågor och vansköter kärnuppgifterna.

 

Det är illavarslande för Sverige.

 

 

 

Sverige har efter andra världskriget varit finare än andra. En komisk självbild, präglad av socialdemokraternas helgon Olof Palme.

 

Påståendet att alliansfriheten tjänat oss väl är hyckleri. Holland, Belgien, Norge och Danmark var neutrala men det hindrade inte Tyskland från att ockupera dem under andra världskriget. Inte heller Sovjetunionen från att anfalla Finland.

 

Ukraina är neutralt, men det hindrade inte Ryssland från att försöka ockupera det.

 

Det är inte neutraliteten och alliansfriheten som tjänat Sverige väl. Det som tjänat oss väl är eftergiftspolitiken. Eftergifter mot Nazityskland, eftergifter mot Sovjetunionen. Långtgående samarbete med Nato.

 

Det socialdemokratiska FN-kramandet, personifierad av förre ambassadören och utrikesministern (S) Jan Eliasson, har aldrig levererat fred. En korrumperad och handlingsförlamad organisation.

 

Äntligen har socialdemokraterna, även i säkerhetspolitiken, ”sett det komma”. Liksom tidigare, under bilan, i invandringspolitiken.

Kol- och stålunionen tillkom för att det aldrig mer skulle bli krig mellan Tyskland och Frankrike.

 

EU är ingen försvarsallians. EU har inga ömsesidiga säkerhetsgarantier. EU har inte ens en gemensam militär doktrin.

 

Sverige har under decennier levt i skydd av Natos kärnvapenparaply, utan säkerhetsgarantier. Sverige har 1 500 kilometer gräns mot Nato. Är det ett hot?

 

Är det någon som tror att Ryssland inte förstått att Sverige är en del av västvärldens liberala värderingar? Vad betyder det att Ryssland hävdar att Sverige och Finland ingår i dess intressesfär?

 

Ryssland försöker återskapa imperiet. Ryssland skyr inga medel. Det enda som hindrar Ryssland är militär motståndsförmåga. Den åstadkommer ingen ensam (Storbritannien möjligen undantagen.).

 

Därför ska vi också formellt vara medlem i Nato, inte endast i ”partnerskap” utan säkerhetsarantin.

 

Det är gulligt att vilja stå sig utanför världens ondska, men tyvärr inte möjligt i verkligheten.

Så är det dags igen. Statsradion förvanskar ett uttalande från kristdemokraternas ledare Ebba Busch. Byter medvetet ut Busch kritik mot islamister mot kritik av muslimer. Statsradion påstår till och med att Busch vill skjuta muslimer!

 

Mediernas i allmänhet hets mot Busch överträffas av Sveriges Radios i synnerhet. En illa dold politisk agenda hos statsradion, en agenda som till och med är farlig, avslöjas. Den underblåser vanföreställningen att det svenska samhället motarbetar muslimer.

 

Den politiska samhällshotande agendan är finansierad med skattemedel! Det finns alternativ till lösning. Bland dem nedläggning av ”public service”, sparka aktivistiska medarbetare och chefer eller total bojkott.

 

Jag hoppas att kristdemokraterna bestämmer sig för att inte medverka i Sveriges Radios valbevakning. Medverka inte i samhällshotande verksamhet, även om den är skattefinansierad.

Intressant diskussion om den militära hotbilden efter Rysslands invasionsförsök av Ukraina.

 

Delar av den svenska kultureliten uttalar förståelse för att Ryssland uppfattar Nato som ett hot. Nato är en försvarsallians. Nato har inte angripit någon. Ryssland har angripit Ukraina.

 

Sverige har 1 500 kilometer landgräns mot Nato. Är det någon som känner sig hotad?