Energidirektörens emeritus tankeförsök

Demonstrationerna på Medborgarplatsen i Stockholm mot utvisning av dem som saknar asylskäl engagerar. Statsråd från (S) och (MP) besöker i populistisk anda demonstranterna och skapar orealistiska förväntningar.

 

1974 års regeringsform, en av Sveriges grundlagar, reglerar hur styrningen av riket går till. All offentlig makt utgår från folket. Den offentliga makten utövas under lagarna.

 

Riksdagen stiftar lag, regeringen utfärdar förordningar med stöd av lag och myndigheterna föreskrifter med stöd av förordningar.

 

Jag har lusläst min kurslitteratur i statskunskap från studieåren på 70-talet. Ingenstans finner jag att högljudda demonstrationer ingår i principerna för hur Konungariket Sverige skall styras.

 

Missade jag någon kurs?

Har man asylskäl får man stanna. Har man inte asylskäl får man lämna landet.

 

Det är tydligen nödvändigt att erinra om att Sveriges riksdag stiftar lag och myndigheterna tillämpar den. Allt annat strider mot de grundläggande principerna för hur vårt land styrs.

 

Statsråd får inte lägga sig i myndighetsutövning i enskilda fall. Är det fri invandring svenska folket vill ha får dess valda ombud i Sveriges riksdag besluta om det. Vi kan inte ha en ordning där de som skriker högst får politiker att ägna sig åt myndighetsutövning.

Liberalernas partiordförande Jan Björklund kommenterar försvarsuppgörelsen mellan socialdemokraterna, moderaterna och centerpartiet. Man får väl anta att det försvarsfientliga miljöpartiet ingår i uppgörelsen, då det ingår i regeringen.

 

Uppgörelsen innebär en höjning av försvarsanslagen så att redan beslutade mål kan nås. Någon ambitionshöjning handlar det inte om. Det viktiga är dock att Sverige äntligen vänder utvecklingen och börjar återupprätta försvarsförmågan. Det är inte självklart att ännu fler miljarder på kort sikt är rätt väg att gå.

 

Miljarderna måste också utnyttjas så effektivt som möjligt och försvarsförmåga köps inte över disk. Björklund har rätt i att det krävs det dubbla, men kanske inte omedelbart. Till exempel är inte uppbyggandet av en tillräckligt stor officerskår någon "quick fix".

 

I sammanhanget är det värt att påminna om att den statsminister som i modern tid åsamkat försvaret den största skadan är Fredrik Reinfeldt (M), som anser att försvaret är ett särintresse och inte ett nationellt.

De som får nej på en asylansökan ska lämna landet. Det var statsminister Stefan Löfvens (S) besked till det socialdemokratiska ungdomsförbundets kongress i går.

 

På Medborgarplatsen i Stockholm pågår ett märkligt spektakel. En blandning av aktivister och män som fått nej på sina asylansökningar kräver amnesti. Därutöver allehanda brottslig verksamhet, enligt mediauppgifter.

 

Migrationsverket hävdar att inget framkommit som föranleder ändring av fattade utvisningsbeslut. Polisen tittar åt annat håll. Har väl annat för sig.

 

Två av Löfvens statsråd, migrationsminister Helen Fritzon (S) och utbildningsminister Gustav Frigolit (MP), besöker demonstranterna på Medborgarplatsen och skapar förväntningar.

 

Inrikes- och justitieminister Morgan Johansson (S) har det svårt nog utan att hans ministerkollegor lägger krokben för honom. De utvisade som demonstrerar på Medborgarplatsen är ju de som "ska lämna landet", enligt statsministerns uttalande i går.

 

Widar Andersson i Folkbladet (S) konstaterar att Medborgarplatsen är en politisk "bomb som behöver desarmeras med fast hand".

Knappt hälften av körkortsaspiranterna klarar körkortsproven. Andelen som misslyckas blir allt större, rapporterar Bohusläningen.

 

Detta är en olycklig och diskriminerande utveckling. Körkort är nödvändigt för många yrken och att förvägra människor körkort leder till utanförskap.

 

Kraven för godkända körkortsprov är uppenbart för höga och måste sänkas. Så kan till exempel i det teoretiska provet kraven på kännedom om vägmärken reduceras till att kunna hälften. I den praktiska delen kan till exempel kravet på att använda körriktningsvisare tas bort (kanske redan gjort att döma av hur det ser ut på gator och vägar) och kraven på hastighetsanpassningar få en mer lättsam, sportig, framtoning för att passa en yngre generation.

 

Därmed anpassas även körkortsutbildningen till rådande politisk praxis. Sänkta begåvningskrav för att få fler poliser och sänkta kunskapskrav i högskolan för att fler ska klara den kompletteras med sänkta krav för att få körkort.

 

Alla ska med.