Energidirektörens emeritus tankeförsök

De synliga tecknen på att 40 år, fem månader och 15 dagar i rikets tjänst avslutats. Engagemanget består och har andra forner.

Två flerbilsgarage i Rosengård i Malmö har satts i brand, rapporterar Svt Rapport. Förtvivlade boende får inte komma in och se om deras bil finns kvar. Enligt uppgift i Rapport har hundratals bilar förstörts.

 

Boende i Rosengård utsätts än en gång för den kriminalitet och vandalism som omöjliggör för dem att sköta ett arbete och leva ett normalt liv. "Samhället" sviker dem.

 

Hur blev det så här? En totalt misslyckad integration? Rädsla för att krav på att svensk lag ska gälla i hela Sverige är rasism? De politiskt korrekta, som kräver jämställdhet och feminism i det välordnade Sverige , vill inte ifrågasätta den förtryckande könsmaktsordning och subkultur som råder i Sveriges ghetton.

 

Min mormor och farmor klädde sig i hucklen och satt inte vid matbordet vid de gemensamma släktmåltiderna. Tack och lov blev vi av med sådana befängda sociala normer. Ska vi nu acceptera att de kommer tillbaka i namn av mångkultur?

"Ingen vet vem den person, som erkänt att han körde den lastbil som dödade fyra personer och allvarligt skadade ännu fler, verkligen är." Uppgifter i Svt.

 

Ingen vet? Hur kom han in? Vem var det som inte fick uppehållstillstånd? Varför blev han inte utvisad? Varför sökte man inte honom i den förhållandevis begränsade uzbekista kolonin i Sverige?

 

Efter att ha fått utstå mycken kritik för tillkortakommanden har den svenska polisen visat att den kan när det gäller. Glädjande. Men de regler, som våra ledande politiker av allehanda färger åstadkommit, är obegripliga.

 

Hur kunde det bli så här? Nu ska vi tydligen få 10 000 fler poliser. Varför kom socialdemokraterna på det just nu? Alliansen kan ju fundera över vad den gjorde för att stärka rättsväsendet under sin regeringstid. Kinberg Batra behöver nog putsa på sin, och allianskamraternas, trovärdighet.

 

Den obehagliga frågan. Hur hanterade alliansen försvaret? Moderaterna framhöll att Europa aldrig varit fredligare än 2012. Eftersom jag tror mig vara hyggligt väluppfostrad avstår jag från att framföra åsikter om alliansens säkerhets- och försvarspolitik.

 

"Ett dilemma man inte har velat prata högt om, är att välfärdsbygget vilar på nationalstaten. Man betalar in för att få något. Resurserna är begränsade, därför måste invandringen vara reglerad. Detta är en objektiv beskrivning av situationen, inget att moralisera över."

 

Marika Lindgren Åsbrink, tillträdande ledare för LO:s stora jämlikhetsutredning, i tidskriften Fokus inför socialdemokraternas partikongress.

 

Välmenande och välvilliga kanske kan förmås inse att Sverige inte klarar av att vara hela världens socialtjänst och lämna försörjningsstöd till alla fattiga i världen.

Det förefaller råda ett strukturellt fel på den svenska arbetsmarknaden. Kompetensförväxlingen är utbredd. Omvända världen råder.

 

Säkerhetspolisens chef redovisar i Svt Agenda de demokratiskt beslutade regler som säkerhetspolisen har att följa och verka efter. Journalisten ifrågasätter varför säkerherspolisen inte kunde förutsäga terrorattacken i Stockholm.

 

De kanske borde byta jobb med varandra? Journalisten kan ju tydligen leda säkerhetspolisen bättre än säkerhetspolisens nuvarande chef.

 

Den intressanta frågan blir då om Säpo:s generaldirektör är en bättre journalist än journalisten? Sannolikt. Det är ju inte särskilt svårt.