Energidirektörens emeritus tankeförsök

Föt någon tid sedan påpekade jag att mitt parti, liberalerna, valde att avsätta mig som förste vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Uddevalla. I stället fick partiet posten som första vice ordförande i kommunstyrelsen genom att ingå en ny majoritet med socialdemokraterna, moderaterna och centern.

 

Surt, konstaterade några om mitt inlägg. Förståeligt, men det var inte poängen. Jag uttryckte mig uppenbarligen otydligt. Min uppfattning, som inte blev partiets, var att vi skulle gå i opposition. Att ingå i majoriteten och behålla posten (vilket socialdemokraterna kategoriskt motsatte sig) skulle innebära en grupptillhörighet som för mig var otänkbar.

 

Efter samverkansmajoritetens sammanbrott, beroende på en oduglig kommunstyrelseordförande från uddevallapartiet, var det enligt min mening det bästa för liberalerna i Uddevalla att gå i opposition. Det blev inte den liberala kommunföreningens beslut.

 

Oavsett vägval hade jag inte blivit kvar i samhällsbyggnadsnämnden.

Vänsterpartiet i Uddevalla skriver i lokaltidningen Bohusläningen att förslaget om fri hyressättning i nyproduktion av bostäder skulle leda till hyreshöjningar på mellan 26 och 41 procent i Uddevalla.

 

Förslaget innebär fri hyressättning i nyproduktion, något som vi i det närmaste redan har med de så kallade presumtionshyrorna. Befintligt bestånd berörs inte.

 

I Uddevalla har allmännyttiga Uddevallahem cirka 4 500 lägenheter. Centralt i Uddevalla har Uddevallahem byggt 100 lägenheter med presumtionshyra de senaste åren. Har de 4 500 övriga hyresgästerna drabbats av hyreshöjningar på mellan 26 och 41 procent? Naturligtvis inte. Hyreshöjningarna ligger runt en procent.

 

Hur skulle en procent nyproduktion med fri hyressättning kunna leda till 46 procents hyreshöjning för boende i befintliga hyreslägenheter? Antingen begränsad räkneförmåga eller, mer sannolikt, en helt normal kommunistlögn.

Om mediernas sanning skriver psykatrikern David Eberhard i det senaste numret av tidskriften Fokus.

 

”När den terroriststämplade regimen Hamas skickar över 4 000 raketer mot den demokratiska staten Israels civilbefolkning, är det lätt att få för sig att man bör ta parti för den stat som har mänskliga rättigheter för alla, oavsett kön, sexuell läggning, religion eller etnicitet, mot en islamistisk, homofob diktatur som har inskrivet i sina stadgar att befolkningen i grannlandet ska elimineras. Men om man läser tidningen eller lyssnar på SR:s utsända korrespondent, får man klart för sig att sådant tänkande är fake news.”

 

När det gäller Palestina-Israelkonflikten gäller enligt vänstern inte vanliga civiliserade värderingar. Då bortser man från allt man hävdar ska gälla i Sverige.

Grönköpings ångfartyg har avfossiliserats, rapporterar Grönköpings Veckoblad i sitt senaste nummer. Hr ångbåtskapten Göransson har tillsammans med Grönköpings yttersta tekniska kompetens, F:a Låsar & Tänger, bytt ut fartygets koldrivna ångmaskin mot en elektromotor.

 

Begagnade ubåtsbatterier har inhandlats förmånligt från Kungl Flottan.

 

Ett oväntat problem har dock uppstått. Grönköpings elleverantör, AB Vattenplask, kan av kapacitetsskäl inte leverera strömmen, varför hela projektet riskerade att åka på en propp.

 

Nu löstes även detta problem. I det gamla kolskjulet på kajen installeras fartygets kolpanna, som med egen generator laddar ångfartygets helt och hållet fossilfria batteri. Som arbetsmiljöbonus slipper kolskyfflarna nu den sjögång, som stundom försvårat själva eldandet.

Liberalerna i Uddevalla efterlyser kandidater till kommunfullmäktige. Nödvändigt men svårt.

 

För egen del engagerade jag mig kommunpolitiskt i Liberalerna (före detta Folkpartiet) efter att ha gått i pension som verkställande direktör för Uddevalla Energi AB.

 

Personvald både i valen 2014 och 2018. Ledamot av kommunfullmäktige. Ledamot av samhällsbyggnadsnämnden 2015 - 2018, förste vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden 2019 - 2020. Avsattes för att partiet ville ingå i en osund majoritet med socialdemokraterna och få posten som första vice ordförande i kommunstyrelsen.

 

Enligt partiet ansågs jag inte kompetent att vara partiets ledamot i kommunens koncernbolags styrelse. Efter 30 år som företagsledare! I stället utsågs en kommunal personaladministratör.

 

Jag förstår att Liberalerna i Uddevalla efterlyser kandidater till kommunfullmäktige. Betydligt svårare är det att förstå att någon vill kandidera för ett liberalt parti som lämnat borgerligheten och blivit socialdemokraternas stödparti.