Energidirektörens emeritus tankeförsök

Plast är av ondo. Därför införde S-MP-C-L-regeringen en straffskatt på plastpåsar.

 

Plast måste avvecklas. Plastvisir, plasthandskar, skyddsdräkter - allt måste bort.

 

Men så var det ju det här med virus. Covid 19-viruset har inte förstått olämpligheten med plast. Varför inte satsa på trä eller något annat förnybart, i stället för plast för sjukvårdens skyddsutrustning?

 

Plast är ju inte framtiden.

Trupp är en hop, skara, arméenhet eller till exempel teatersällskap. Inte ett flygförband, bestående av amerikanskt bombflyg eskorterad av svenskt jaktflyg.

 

Bohusläningen beskriver samverkansövningen mellan amerikanskt och svenskt flyg som ”trupp”.

 

Inte nog med att lokaltidningen Bohusläningens medarbetare har svårt med språket. De är dessutom obildade.

Det påstås att kommunpolitik är tråkig. I Uddevalla är det snarare tvärtom. ”Vem tar vem” är sedan ett antal veckor tragikomiskt underhållande. Det mest sannolika är att ingen tar kommunstyrelsens ordförande. Alla andra möjligheter är öppna.

 

Som personvald liberal vill jag åstadkomma något positivt för Uddevalla. Då får man räkna med att utsättas för kritik. Till och med lögnaktiga, anonyma, beskyllningar från fackförbundet Vision, socialdemokraterna närstående.

 

Det är naturligtvis tråkigt. Mitt politiska engagemang handlar om vilja att åstadkomma något positivt för kommunen, inte arvodet. Utgången av denna politiska cirkus är oviss.

 

För egen del avser jag inte fortsätta om förutsättningarna att arbeta för att utveckla samhällsbyggandet motarbetas till förmån för enskilda politikers privatekonomiska intressen.

I dessa karantäntider får man nöja sig med teve. Ibland riktigt bra. I kväll Wagners Tannhäuser från Staatsoper i Berlin i Svt 2.

 

Vår egen Peter Mattei som Wolfram. Peter Seiffert som graalriddaren Tannhäuser och Ann Petersen som Elisabeth, allt under ledning av maestro Daniel Barenboim.

 

I bland kan även statstelevisionen erbjuda annat än trams.

 

I Bohusläningens nätupplaga hävdar kommunstyrelsens ordförande i Uddevalla Christer Hasslebäck, uddevallapartiet, att de fyra allianspartierna, vars gruppledare uttalat att de saknar förtroende för honom, manövrerat sig till sina positioner och inte företräder sin partiers väljare.

 

Han säger sig veta vad dessa partiers väljare i själva verket vill. Stödja honom. Det självklara sättet att säkerställa detta är att sätta in uddevallapartiets hängivna beundrare av Hasslebäck som gruppledare i M, C, L och KD.

 

Hur det ska gå till framgår inte av Bohusläningens artikel. Demokratin sätter tydligen käppar i det hjulet.