Energidirektörens emeritus tankeförsök

Nordkoreas utrikesminister är i Stockholm för att träffa utrikesminister Margot Wallström (S). I medierna pågår vildsinta spekulationer om planering inför ett toppmöte mellan USA:s president och Nordkoreas diktator.

 

Ett sådant möte medför groteska säkerhetsåtgärder och dito kostnader. Det bör därför inte genomföras i någon av Sveriges storstäder, som skulle stängas av, leda till kommendering av tusentals poliser och lämna landsorten rättslös.

 

Då det eventuella mötet kommer att pågå under några timmar, där presidenten och diktatorn med entourage träffas, bör man av kostnadseffektiva skäl undvika städerna.

 

Det finns en uppenbar lösning. Flygvapnets bas i Vidsel, i Älvsbyns kommun, kan ta emot tunga flygplan, har fungerande logistik, är lättförsvarat och föga inbjudande för de huliganer man kan förvänta sig göra allt för att störa mötet.

Det blev ingen avsiktsförklaring från kommunfullmäktige i Uddevalla om att låta en privat exploatör vid Bohusläns museum bygga lokaler, som stadsbiblioteket och kulturskolan skulle flytta till. Projektet kallades kulturhus, men handlade om att flytta två kommunala verksamheter.

 

Det som Uddevalla saknar, en konsertsal, ingick inte i årshyran på 30 miljoner, över tio gånger mer än verksamheternas hyreskostnader i dag. Projektet fälldes av en enig opposition med stöd av miljöpartiets nedlagda röster.

 

Socialdemokraternas och vänsterpartiets reaktion är den vanliga vänsterretorikens. "Ta vårt förslag eller motarbeta kulturen."

 

Inget parti i fullmäktige är emot kultur men det kanske är viktigare med verksamhet än hus, i synnerhet som det tilltänkta huset inte innehöll det som Uddevalla saknar, en konsertlokal.

Nästan en femtedel av grundskoleeleverna får inte behörighet till gymnasieskolan.Svt Väst uppmärksammar dagens skola. Att en betydande del av de elever som går vidare från gymnasieskolan till universitet och högskolor saknar förmåga att läsa och skriva kvalificerad text berörs inte i inslaget, men är dokumenterat i flera studier.

 

Svt Väst rapporterar att studenter från hem med föräldrar utan högre utbildning utgör en väsentligt mindre andel på universitet och högskolor än studenter från hem med högutbildade föräldrar.

 

Hur blev det så? Jag är född 1953 och har två systrar, födda 1958 respektive 1962. Vi är uppväxta i ett arbetarhem. Vi har gjort "klassresan". Våra föräldrar gick sju år i folkskola. Vår far, född 1932, började arbeta i gruvan i Kiruna 1950 och blev genom internutbildning småningom gruvfogde. Vår mor, född 1933, blev tiden trogen hemmafru när barnen var hemma och arbetade därefter i butik.

 

I vårt föräldrahem var utbildningsidealet tydligt. Böcker fanns rikligt och vi läste dem. Självklart skulle vi barn studera vidare, det som våra föräldrar inte fick. Alla tre tog vi akademisk examen.

 

Varför försvann utbildningsidealet? Hur blev det "coolt" att inte plugga?

 

När pedagogerna tilläts avveckla kunskapsidealet och införa flumpedagogiken svek vi arbetarklassens barn.

Kommunalrådet (M) i Vellinge hävdar i Svt Agenda att alla kommunmedborgare ska behandlas lika. Nyanlända, som av kommunen i enlighet med den paniklagstiftning som infördes 2016, tilldelats bostad i två år, blir av med lägenheten när kontraktet löper ut. Kötiden är lika för alla, i enlighet med kommunallagens regler om likställighet.

 

Kötiden för en hyreslägenhet i Stockholm är mellan elva och tretton år. Den familj, som i reportaget i Agenda fått en hyreslägenhet på Lidingö, får inte behålla lägenheten när de två åren gått och måste därför flytta. Var ska de ta vägen? Det tar ju över tio år att få en lägenhet på Lidingö.

 

Det gör det ju också för alla andra. Ska kommunerna, i strid med kommunallagens regler om att alla ska behandlas lika, införa gräddfiler? Vilka ska få förmånen att använda dem? Vilka konsekvenser får det?

 

Det socialdemokratiska kommunalrådet i Botkyrka anser att gräddfil för nyanlända är rätt. Övriga kommunmedborgare får vänta. Bostadskön måste ju vara rättvis.

Feministiskt Initiativs nya partiledare vid sidan av Gudrun Schyman, Gita Navabi, argumenterar i Svt Opinion för att offentliga simhallar skall stängas för män så att kvinnor och flickor från "hederskulturer" ska kunna besöka dem.

 

Huvudargumentet är att det inte kan vara något problem att reservera simhallar under ett par timmar för kvinnor och flickor. Vilka värderingar om religiöst betingad könsseparation, i strid med ett jämställt samhälles, hon därmed understödjer vill hon inte förstå.

 

Navabi har i dag, på internationella kvinnodagen, kritiserats av partikamrater, som arbetar med hedersvåld i Stockholms utanförskapsområden, för att genom sin relativisering av hedersvåld motarbeta kvinnors rättigheter.

 

Navabi bortser från kritiken och berömmer sig för att F! satsar 100 miljoner kronor på särskilda åtgärder mot kvinnorelaterat våld. F! har inga 100 miljoner. Det F! gör att att i ett fantasifullt förslag till statsbudget satsa 100 miljoner skattepengar. I verkligheten har F! hittills endast bokstavligen eldat upp 100 000 kronor (kontanter, inte kort) på en grill i Visby.

 

Så kan man också åstadkomma ett kontantlöst samhälle.