Energidirektörens emeritus tankeförsök

28 skolor, som på grund av sina uppenbara oförmågor att uppfylla skollagens krav, har särskilt granskats och underkänts av skolinspektionen. 26 av dem är kommunala.

 

Problemet är uppenbarligen friskolorna. 26 av 28 dåliga skolor är kommunala. Två är de usla skolorna är friskolor. Sådan ojämlikhet kan inte tillåtas.

 

Självklart måste samtliga skolor vara odugliga. Förbjud friskolorna. Förbjud skolor som lär eleverna att läsa, skriva och räkna. Då blir det rättvist.

 

Socialdemokratisk och vänsterpartistisk skolpolitik.

 

 

Axel Oxienstierna (1583 - 1654) blev rikskansler 1612. Han blev den svenska statsappartens grundare, med länsindelning och självständiga ämbetsverk. I många avseende lever hans gärning vidare i den svenska offentliga förvaltningen.

 

Dock inte i alla avseenden. Ansvar för beslut har avskaffats. I Konungariket Sverige har ingen längre ansvar för något.

 

Tiotals miljarder i förlust i Vattenfalls obegripliga förvärv av fossil elproduktion i Tyskland och Nederländerna. Katastrofala felbedömningar i migrationspolitiken. Obegriplig hantering av coronapandemin.

 

Statsminister Stefan Löfvens (S) och hans regerings hantering är bara det senaste exemplet på statsförvaltningens förfall.

 

Regeringens inställning är tydlig. Det är inte regeringen som har ansvar för alla misstag. Det är alla andra som inte har det.

Den somaliska föreningen i Borlänge utsätter en somalisk kvinna för hot, enligt Svt Rapport. Hon beskriver klansystemet i det bostadsområde hon bor i på sociala medier, vilket lett till utfrysning. Föreningen förnekar allt.

 

En mångårig lokalpolitiker, med ursprung från Somalia, bekräftar situationen. Han vill att skattemedel inte ska gå till föreningar med klanbeteende och som motarbetar grundläggande värderingar om jämställdhet och integration. Föreningen tillbakavisar allt.

 

Borlänge är inte unikt. Nu är det dags att göra upp med den naiva tron på det mångkulturella samhället. I praktiken innebär det att det etableras samhällen med egen rättsskipning utanför det svenska rättssystemet.

 

Det mångkulturella samhället är ett haveri för rättsstaten. Kan sharialagar tillåtas i Sverige? Ska ”hederskulturer” tillåtas styra? Ska barnäktenskap accepteras? Ska klaner regera med egen rättsskipning i bostadsområden?

 

Svaren borde rimligen vara nej, men med vänsterns inställning är det inte självklart. Det som borde vara självklart är inte det mångkulturella samhället utan mångfaldssamhället. Ett samhälle där kulturer och traditioner respekteras men svensk lag, svenska normer och det svenska språket gäller.

Coronapandemin öppnar möjligheten för udda intressegrupper att driva sina intressen.

 

IOGT-NTO passar på, med hänvisning till pandemin, att kräva att systembolaget ska stänga klockan fem, helt stänga fredag och lördag, stoppa direktimporten av vin, stoppa systembolagets hemleveranser till kunderna och kraftigt höjda alkoholskatter.

 

Inget nytt under solen. Nykterhetsrörelsen utnyttjar alla möjligheter att förhindra alkoholförsäljning. Respekten för människors fria val finns inte. Insikten om konsekvenserna med illegal verksamhet saknas, liksom fattningsförmågan.

 

Jag har respekt för den enskildes ställningstagande. Jag har ingen respekt för att det ska gälla alla andra. IOGT-NTO är en pinsam, respektlös, anomali.

Lokaltidningen Bohusläningen skriver om kommunernas kostnader för att avveckla medarbetare. Det mest kostsamma exemplet är entledigandet av den tidigare chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen i Uddevalla kommun.

 

Enligt tidningens uppgifter innebar avtalet om entledigande av förvaltningschefen, föranledd av oförmåga att utföra arbetet, en kostnad på cirka en och en halv miljon kronor.

 

I beaktande av att vederbörande, om hon varit kvar till ordinarie pension, skulle kostat skattebetalarna 15 miljoner kronor, var det en god affär för kommunen.