Energidirektörens emeritus tankeförsök

Brist på regionråd?
Konsultrapporten om oordningen i NU-sjukvården har blivit offentlig. Totalsågning. Låg genomförandekraft, förändringsklimat i botten, svag ledning, sämre tillgänglighet och ekonomi än jämförbara sjukhus.

Ord och inga visor. Regionstyrelsens ordförande utlovar krafttag. Kanske inrätta några fler regionrådsposter?