Energidirektörens emeritus tankeförsök

Politisk överrock

Politisk överrock på ledningen för NU-sjukvården blev som väntat regionstyrelsens i Västra Götaland åtgärd för att råda bot på åratal av politisk vanvård. Således mer av den medicin som orsakat sjukdomen.


Regionstyrelsens ordförande uttalar förtroende (!) för NU-sjukvårdens politiska ledning men vill inte uttala sig om tjänstemannaledningen. Ansvarsfrågan är alltså klarlagd. Politikerna tar ansvar när det går bra. Går det dåligt är det tjänstemännens fel. Så skapas förtroende för politiken.


Det är bara att beklaga att NU-sjukvårdens ledning inte fick uppdraget att endast fokusera på NÄL. Då hade NÄL:s kollaps kommit snabbare och Uddevalla sjukhus undkommit med blotta förskräckelsen.