Energidirektörens emeritus tankeförsök

Missuppfattning

Regionens revisorer verkar ha missuppfattat situationen. De riktar allvarlig kritik mot NU-sjukvårdens styrelse (!) för att brista i kontroll och intern styrning. Upplägget från regionstyrelsens ordförande är ju att det är tjänstemännens fel.

Hur kan revisorerna så till den grad missuppfatta uppdraget? Kanske dags att byta ut dem?