Energidirektörens emeritus tankeförsök

Förskräckande människosyn

Martyr, har jag lärt mig, är den som med sitt eget liv får plikta för sin tro eller övertygelse. 

 

På påskdagens kväll i husbilen ser jag Babel i SvT 2. Statstelevisionen illustrerar martyrskap med terrorangreppen på World Trade Center i New York. Fanatiker som tar sig rätten att ta med sig tusentals oskyldiga människor i döden för sin förvirrade världssyn.


Statstelevisionens bild av martyrskap förskräcker. Är det den människosynen vi ska förmedla med obligatoriska tv-licenser?