Energidirektörens emeritus tankeförsök

Nyttig idiot

Nyttiga idioter kallade Lenin dem. Människor i väst som i sin naivitet och sitt goda uppsåt gick kommunismens ärenden. Idéerna om en nordisk kärnvapenfri zon, som drevs av "fredsrörelserna" i Norden på 80-talet, är ett förskräckande exempel i sin totala avsaknad av säkerhetspolitisk analys.


Växjö stift har nu kommit på att stiftet var infiltrerat av östtyska Stasi under 60-, 70- och 80-talen. Herrans under? Insikten, alltså.


I slutet på 70-talet drev Svenska Kyrkan en kampanj som kallades "Fred på jorden" och som förespråkade ensidig svensk nedrustning. Förmodligen lättare att driva än kyrkans verkliga budskap frid på jorden.


Ett skäl så gott som något att lämna Svenska Kyrkan, vilket jag gjorde. Inte har det blivit bättre med åren.