Energidirektörens emeritus tankeförsök

Gamla storslagna tider

Lyssnar på reportage i radion från socialdemokraternas partikongress i Göteborg. Stora frågor och stora planer. Jobben, vinster i vården, friskolor.Reportrarna redovisar generöst allt vad socialdemokraterna entusiastiskt tänker göra under sin nye partiordförande.


Några små detaljer verkar reportrarna ha missat. Först kanske socialdemokraterna bör vinna valet? Sedan få ihop ett regeringsunderlag i en riksdag där inga givna regeringskoalitioner finns.

 

Fast det förstås, reportrarna kanske räknar med att socialdemokraterna får egen majoritet?