Energidirektörens emeritus tankeförsök

Oseriös uppdragsgivare

Svt2 försöker starta ett drev mot SJ:s ordförande. Han har tydligen flera styrelseuppdrag för staten, samtidigt som någon listig tjänsteman i regeringskansliet förmodligen räknat ut att det blir billigare att anställa än att köpa konsulttid. Ett brott mot regeringens egna regler.

 

Utan att känna vederbörande känns situationen igen. SJ har problem, regeringen hittar en ordförande den litar på. Vederbörande får ta kritiken för regeringskansliets trixande utan att ha själv en aning om reglerna. 


Svt antyder krav på återbetalning. Är det arbetet som ersätts? Förväntas den som tillfrågas om uppdrag för stat eller kommun undersöka om uppdragsgivaren (i detta fall staten) försöker fiffla med sina egna regler? Kritiken ska riktas mot den som förtjänar den.