Energidirektörens emeritus tankeförsök

Bollen är rund

Fullmäktige företräder folket. Bollen är rund. Kvadraten har fyra sidor. Dessa intellektuella kraftprov består oss Bohusläningens ledarredaktion. Morgontidningarna är i kris. Undrar varför.

 

Ledarredaktören riktar kritik mot mig för förment brist på respekt för de demokratiska principerna. Kritiken bygger på vad en reporter i Bohusläningen skrivit, inte på vad Uddevalla Energi yttrat. 

 

Att försöka föra en seriös debatt med Bohusläningens ledarredaktion är lika meningsfullt som att försöka det med grannens labrador.