Energidirektörens emeritus tankeförsök

Socialdemokratisk integrationsexpert

Integration brukar definieras som en sammanställning av sinsemellan olika delar till en komplexare helhet. Eftersom assimilation, anpassning till befolkningsmajoritetens värderingar, inte är politiskt korrekt i Sverige är det således integration som gäller.


Hur ska månggifte, kvinnans underordnade ställning, hedersbegrepp, barnäktenskap, antisemitism, förbud mot avbildning av profeten, förbud mot hädelse av vissa religioner (men inte mot andra) integreras med det svenska samhällets rättsmedvetande till en komplexare helhet?

 

Hoppet står till det socialdemokratiska partiet, som till sin styrelse nu valt en expert på dessa frågor.