Energidirektörens emeritus tankeförsök

Effektiv bolagsstyrning

Kommunalrådet Henrik Sundström (M) kan vara lugn. Den oro han i dag uttrycker i Bohusläningen kan han lämna därhän. Inte heller Uddevalla Energis styrelse tänkte på gratifikationer det första den gjorde när den tillträdde. I stället utarbetades en affärsplan som satte målet 50 Mkr inom tre år. Det målet nåddes det första året. Gratifikationen utgår inte till styrelsen.


Bohusläningen avkräver kommunstyrelsens ordförande en uppfattning om huruvida 0,9 procent av lönekostnaderna i Uddevalla Energi är en sådan principiell fråga som kommunfullmäktige skall ta ställning till. Ska en anpassning av avskrivningstiderna på sopbilarna, som utgör en resultatpåverkan som är dubbelt så stor, också behandlas i fullmäktige? Eller upphandling av vågsystem?


Finns det några ärenden kvar för styrelse och vd att besluta om? Här har Bohusläningen kommit på en effektiviseringspotential av stor omfattning. Kommunfullmäktige beslutar i alla frågor. Framgångarna blir säkert större än om styrelse och vd gör det. Det är ju det vi ser i Uddevallas kommunala verksamhet.