Energidirektörens emeritus tankeförsök

Bolagspolicy

Vinst i kommunala bolag är komplicerat, hävdar Bohusläningen (liberal?), och efterlyser en tydligare bolagspolicy i Uddevalla. En policy i denna anda skulle kunna innehålla följande.


Kommunens bolag får inte gå bättre än kommunen. Bolagens medarbetare får inte vara nöjdare än kommunens. Nöjd medarbetarindex över 4 i en sexgradig skala är inte tillåtet (Uddevalla Energi 5,37 vid senaste mätning). Bolagen skall skuldsättas för att täcka underskott i kommunen. Bolagen får inte fatta beslut.


För övrigt diskuterade jag dagens huvudledare i Bohusläningen med grannens labrador. Vi kom inte fram till något.