Energidirektörens emeritus tankeförsök

Stoltheten

Efter tvekan och med betänketid åtog jag mig uppdraget som ordförande i Destination Uddevalla. Stärka besöksnäringen och öka antalet besökare i Uddevalla. Hur? Det måste rimligen finnas någon anledning att vilja besöka Uddevalla.

 
Utan annan kunskap än min egen erfarenhet av att ha husbil och ett inte obetydligt hotellboende är det onekligen en utmaning.


Var stolt över vår stad och dess omgivningar. Tala väl om Uddevalla. Skellefteå är intressant. Hockeysegern projicerar stoltheten. Till och med lokaltidningen hittar positiva företeelser att skriva om. En nåd att stilla bedja om.