Energidirektörens emeritus tankeförsök

Kameleontideologi?

Debatten om Stockholms arbetarekommuns nominering av ordföranden i en muslimsk organisation till socialdemokraternas partistyrelse blir allt mer obegriplig.


Uppenbart är att valberedningen inte visste vem den föreslog. Visste arbetarekommunen vem man nominerade? Att partikongressen inte visste vem man valde är ställt utom allt tvivel. Rimligen borde man ha vetat, eftersom vederbörande hade förtroendeuppdrag lokalt.


Varför anser socialdemokraterna att de värderingar som diskvalificerar för uppdrag i partistyrelsen var acceptabla i Stockholms arbetetarekommun?