Energidirektörens emeritus tankeförsök

Haveri

Ryskt bombflyg övar på långfredagens natt utanför Gotska Sandön attack mot centrala militära mål i Sverige. Svenskt incidentberedskap var kompledig. Danskarna, stationerade i Litauen, var däremot både vakna och i tjänst. Man visade närvaro. Sveriges insatschef, en generallöjtnant i flygvapnet (!), anser att en insats inte var självklar.


Försvarsministern uttalar att saken är en fråga för försvarsmakten. Rikets säkerhets- och försvarspolitik är inte längre politik utan en fråga för försvarsmakten, som varken kan eller vill göra en insats.


Försvarsministern är officer, visserligen i amfibiekåren, men ändå. Den moderatledda regeringens säkerhets- och försvarspolitik är ett haveri.