Energidirektörens emeritus tankeförsök

Kränkt?

Av misstag (hustru just hemkommen) ser jag Jenny Strömstedt i TV 4. Inser mitt tillkortakommande. Jag är tydligen en vit kränkt man utan att själv förstå det.


Vit förstår jag. Man likaså. Kränkt? Har jag aldrig känt mig. Har uppenbarligen betydande emotionella brister. Måste öva på att förstå att jag är kränkt. Kan man få ekonomisk kompensation?