Energidirektörens emeritus tankeförsök

Ohövligt

Riksdagens ledamöter uttalar frustration över att förvarsmaktens öppettider är för korta. Av uppgifter i medier framgår att de inte har en aning om att de beslutat att Sverige endast har fyra divisioner JAS och inte tillräckligt med personal för att hålla dem flygande.

 
Försvarsministern, för övrigt en något missvisande titel, anser att försvarsmakten ska lösa de uppgifter regering och riksdag ställer krav på oberoende av de resurser de själva tilldelat den.


En helt annan sak är att det naturligtvis är ytterst ohövligt av Ryssland att bedriva övningsverksamhet när det svenska försvaret har stängt.