Energidirektörens emeritus tankeförsök

Problemens upphov

En i hela Uddevalla världsberömd fotbollsklubb från de södra kommundelarna har de senaste åren haft problem med att betala sina räkningar. Kronofogde och skattmas uppträder påfluget och stör klubbens verksamhet. Skattebetalarna förväntas fixa fakturorna.


Klubbens ordförande vägrar att tala med lokaltidningen. En av styrelseledamöterna hotar (!) tidningens sportchef om hon fortsätter att skriva om klubbens situation.

 
Uppenbart är att klubben anser att problemen beror på lokaltidningen. Hade tidningen haft förstånd att inte rapportera om problemen hade de inte funnits.