Energidirektörens emeritus tankeförsök

Moderat försvarshaveri

"Moderatpolitikerna är inte arga över bristerna i försvaret utan över att dessa blivit kända." Det konstaterar P J Anders Linder, Svenska Dagbladets avgående politiske chefredaktör.

 

Det är försvarsminister Karin Enströms (M) och försvarsberedningens ordförande Cecilia Widegrens (M), känd för sina politiska framgångar i Västra Götalandsregionen, kritik mot att uppgifter om försvarets tillkortakommanden kommit ut, som avses.


Tror de att ryssarna inte märkte att de inte möttes av svenskt flyg eller att NATO inte noterade att de inte fick svenskt sällskap? Det är för svenska folket som bristerna ska döljas.


Att problemen är att de blivit kända och inte på att de finns känner vi igen från den lokala fotbollen. Allt är massmediernas fel.