Energidirektörens emeritus tankeförsök

Det möjligas konst

Politik är de möjligas konst, har det sagts. Syn för sägen finns nu i Uddevalla.


Rikets ansvarskännande statsminister (M) kritiserar socialdemokraternas ordförande Stefan Löfven för ansvarslöst lättsinne när han har tankar om skattehöjningar. Kommunstyelsens i Uddevalla ordförande (M) är däremot ansvarstagande när han föreslår skattehöjning.


Ansvarslöst när (S) föreslår skattehöjning, ansvarstagande när (M) gör det. Ska bli intressant att se hur moderaterna i Uddevalla har tänkt sig att genomföra en valrörelse som bygger på att det socialdemokraterna gör är dåligt men när moderaterna gör samma sak är det bra. Här krävs verkligen kreativitet.