Energidirektörens emeritus tankeförsök

Alltid fel

Den svenska poliskåren har inte rosat marknaden för sin effektivitet och handlingskraft. Kritiken handlar om handlingsförlamning, slapphet, oförmåga och kompledighet.


För en tid sedan stoppade polisen en flyktbil genom att öppna en bro och därmed omöjliggöra fortsatt framfart. Föraren av flyktbilen stannar inte. Det blir polisens fel. En polischef fattar beslut. Det är ett allvarligt misstag, enligt medierna.


I Svt1 Debatt diskuteras polisens åtgärder mot en höggradigt berusad 18-åring som beter sig. De poliser som gör något kritiseras. De poliser som inte gör något kritiseras.


En upprörd förälder kritiserar polisen för att den ingriper mot hans son, som uppenbarligen inte fostrats att förstå de grundläggande värderingar som ett rättssamhälle vilar på.


Det blir omöjligt att göra rätt, när rätt eller fel alltid är fel.