Energidirektörens emeritus tankeförsök

Obegriplig ansvarslöshet

Rikets statsminister tvingades i partiledardebatten i vaga ordalag medge att försvaret behöver tillföras resurser. Det sker synbarligen ytterst motvilligt. Den tidigare doktrinen om försvaret som ett särintresse visade sig mindre framgångsrik. Försvarsfrågan är på väg att bli en politisk belastning.


Skönmålning, nonchalans, förnekande, det utrikesministern hört om ryska bombplans övningsavsikter, misstänkliggöranden av överbefälhavaren. Listan blir allt mer pinsam. Regeringens säkerhets- och försvarspolitik i praktisk tillämpning.


Försvaret av nationen är en av statens kärnuppgifter. Att försvaret reduceras till särintresse och sparobjekt är en ansvarslöshet som är obegriplig, i synnerhet från en så kallad borgerlig regering.