Energidirektörens emeritus tankeförsök

Biljettregionråd

Sedan Västtrafik gjort det svårt eller omöjligt att köpa biljetter minskar resandet. Sällanresandet minskar med 100 miljoner kronor på årsbasis. Det är sms-biljetterna som är förklaringen, meddelar Västtrafik förvånat.

 
Detta går inte an, anser de högsta regionråden, och kräver kraftfulla åtgärder. Kanske inrätta en befattning som biljettregionråd? Västtrafiks ordförande har dock en plan. Kunderna kanske kan betala med - pengar (!).