Energidirektörens emeritus tankeförsök

Sensation

Svensk Energis stämma i Stockholm i dag levererade en sensation. Energiminster Anna-Karin Hatt kunde meddela att svensk energipolitik är långsiktig, förutsägbar och stabil. Nyheten möttes med tystnad av en överraskad bransch.

 

 
Energiministern uttalade en ambition att stärka kundinflytandet. Energibranschen måste bli bättre på att möta kunden. Införandet av timvis mätning är en viktig reform för att åstadkomma detta. Själv har hon inte haft tid att beställa timvis mätning, i likhet med de drygt fyra miljonerna övriga kunderna i Sverige.