Energidirektörens emeritus tankeförsök

Livsstilsförändring

En ökad andel vegetarisk kost är resurshushållning och hälsobringande, har vi lärt. Vid Avfall Sveriges årsmöte i Växjö övergick arrangörerna från ord till handling. En helt vegetarisk lunch serverades de 600 deltagarna. Dagskassan på den närbelägna McDonald´s-restaurangen slog rekord. Livsstilsförändringar tar tid.