Energidirektörens emeritus tankeförsök

Skjut pianisten

Försvarsmakten har anmält Svenska Dagbladet för misstanke om brott mot rikets säkerhet. Det är rapporteringen av ryska bombplans övningar mot svenska militära mål i påskhelgen som väckt försvarsmaktens irritation. Svenskt jaktflyg gick inte upp, eftersom försvaret hade stängt för helgen. NATO-flyg från Danmark gick dock upp från en bas i Litauen och markerade närvaro.


Vad anser försvarsmakten att SvD begått för brott? Tror försvaret att ryssarna inte märkte att de inte fick svenskt sällskap? Eller att NATO inte heller noterade avsaknaden av svensk jakt? Brottet måste således vara att SvD rapporterat för svenska folket om tillståndet i försvarsmakten.


Många skulle nog anse det allvarliga vara själva tillståndet, inte att det blir känt även av det egna folket.