Energidirektörens emeritus tankeförsök

Särintresse

Rapport i Sveriges television förmedlar nyheten att moderaterna tappat tio procentenheter i stöd hos dem som betalar mest skatt, medan socialdemokraterna ökat sitt stöd från en sjättedel till nästan en fjärdedel i samma grupp.


Förväntar mig förklaringar om ännu ett särintresse från moderaternas partiordförande eller -sekreterare. Håller det på så här lär det snart inte finnas annat än särintressen som moderaterna inte anser sig behöva ta hänsyn till.