Energidirektörens emeritus tankeförsök

Värd en resa

Östersund är värd en resa. Kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande i Östersund, AnnSofie Andersson, redovisade vid KFS årsstämma stolt kommunens erkänt välskötta ekonomi . Särskilt framhöll hon att Östersunds kommun erhållit Skattebetalarnas Förenings pris för mest effektiva administration. Här finns i dessa skattehöjartider onekligen en del att hämta för Uddevallas kommunledning. En studieresa kanske vore på sin plats?