Energidirektörens emeritus tankeförsök

Trappstädning

Kulturskolan i Uddevalla plågas av arbetsplatskonflikter, interna motsättningar om uppdraget samt uselt ledarskap. En och en halv administrativ tjänst inrättas, vilket förvärrar situationen. Finansieringen skulle lösas med indragning av två och en halv lärartjänster (!).


En extern konsultrapport, beställd av kultur- och fritidsnämnden, riktar svidande kritik mot avsaknaden av tydligt uppdrag och ledarskap. Nu har nämnden insett allvaret och påbörjar en process med att klargöra uppdraget. I avvaktan på resultatet skall inga neddragningar göras.


Sent skall syndaren vakna, brukar det sägas, liksom att trappor lämpligen sopas uppifrån.