Energidirektörens emeritus tankeförsök

Cykelkonst

Västra Götalandsregionen är ute och cyklar, konstaterar kommunalrådet Henrik Sundström (M). Kommunen har förskotterat 20 miljoner kronor som ett lån för vägbyggena kring Torp men regionen använder dem till cykelbanor på andra håll och har meddelat kommunen att någon återbetalning vid utlovad tidpunkt inte är aktuell. Kanske kan återbetalning komma ifråga fem eller tio år senare.


Regionrådens kreativitet kan utvecklas. Fortsätt att låna av kommunerna men bestäm sedan att behålla pengarna utan återbetalning. Det skulle påtagligt forbättra regionens ekonomi.