Energidirektörens emeritus tankeförsök

Tänka fel
Det finns olika skolor vad avser kommunala chefstjänstemäns förhållningssätt till politiken. Jag har, redan innan och i samband med att jag tillträdde som vd för Uddevalla Energi för tio år sedan, öppet deklarerat mina politiska värderingar. Jag har inte ändrat mig, vilket däremot det parti jag är medlem i gjort i ett antal principiellt viktiga frågor, inte minst säkerhets- och försvarspolitiken.

Redaktören för Uddevalla-Posten väcker frågan om det lämpliga i att förvaltningschefer i kommunen och verkställande direktörer i kommunens bolag deltar i det offentliga politiska samtalet. Frågan är intressant. Utöver att vara vd i ett av kommunens bolag är jag också kommunmedborgare och skattebetalare.

Det är min medborgerliga rättighet och skyldighet att argumentera för det jag anser vara rätt och mot det jag anser vara fel, till exempel slöseri med skattemedel. Formerna väljer jag själv. Denna rättighet tillkommer alla i vårt land, även energibolagsdirektörer. Att tycka fel är faktiskt en rättighet, hur dumt det än kan verka för dem som vet vad som är rätt.

Jag noterar en tilltagande frustration bland yrkestyckande redaktörer, som med de sociala mediernas intåg inte längre har kontroll över opinionsbildningen. Jag respekterar uppfattningen att kommunala chefstjänstemän inte ska framföra åsikter om hur kommunen sköts - men jag delar den inte.