Energidirektörens emeritus tankeförsök

Framtidshopp

Slovenien, tämligen okänt för de flesta svenskar, klarade sig relativt lindrigt undan krigen på Balkan efter Jugoslaviens kollaps. Del av det habsburgska väldet intill upplösningen av dubbelmonarkin, del av det som blev Jugoslavien 1926 och det första av Balkanländerna som blev EU- och NATO-medlem 2004. Euron infördes 2007.


Ett relativt välutvecklat, exportberoende land, som dock tyngs av en stor statlig sektor och begränsade utländska investeringar.


Rödvinet är drickbart, konstaterade hustru och jag i kväll. Finns onekligen framtidshopp.