Energidirektörens emeritus tankeförsök

Sheriffen i Vares

Kroatien, EU-medlem sedan 14 dagar och NATO-medlem sedan 2009, plågades svårt av ett fullskaligt krig med den jugoslaviska nationella armén och separatiströrelser under åren efter självständighetsförklaringen från det forna Jugoslavien 1991. Kriget pågick i fem år med svåra krigsförbrytelser, vilka försenade Kroatiens inträde i EU, då man inte lämnmade ut misstänkta krigsförbytare.


Läser "När Balkan brann", överstens av 1. graden Ulf Henricssons bok om den första svenska bataljonen till Balkan 1993, då Reuters legendariske krigskorrespondent utnämnde Henricsson till "Sheriffen i Vares". En intressant analys av ledarskap, synnerligen läsvärd.


I dag är besöksnäringen en viktig del av ekonomin. Det är lätt att förstå. Fantastisk natur och det Adriatiska havet att bada i. 35 grader i luften, 25 i det klarblå havet. Matkulturen blir allt mer erkänd. Har dock en mer industriell relation, då högtrycksdelarna till pannan i Lillesjöverket tillverkades i Slavonsky Brod, som besöktes 2007 (minns fortfarande kulhålen i fabriksfasaden).