Energidirektörens emeritus tankeförsök

Svära i frikyrkan

Folkhälsoministerns (KD) krav på höjd alkoholskatt (för övrigt just släpat hem inköpen i Border Shop i Puttgarden) har föranlett en uppiggande intressant diskussion inom kristdemokraterna.


Utgångspunkten var att moderaterna light lämnat det värdekonservativa fältet öppet för den som kan och vill ta över. Höjd alkoholskatt kanske inte är det effektivaste verktyget, tyckte någon. Tala om att svära i frikyrkan.


Frågan om hur man ska ta chansen att fördubbla partiet är underordnad den om alkoholens skadeverkningar (och möjligen bristen på rätt fromhet). Lätt suicidala egenskaper?


Det parti som värnar individens frihet förordar lagstiftning och förbud om friheten används fel.