Energidirektörens emeritus tankeförsök

Arbetslöshetsdumpning

Det finns ingen massarbetslöshet i Sverige. Däremot statistik som används för att få väljarna att tro att det finns en dystrare verklighet än den krassa vardagen. Den som hävdar detta är Mats Edman, chefredaktör för Dagens Samhälle.


Justeras den officiella siffran nio procent ned med 180 000 heltidsstuderande - utbildning är ju lösningen - är arbetslösheten fem procent. LO konstaterar att balans på arbetsmarknaden kräver att arbetslösheten inte går under fyra procent. Konjunkturinstitutet säger sex procent för att hålla inflationen i schack. Så fem procent kan nog (S) och (M) enas om.


Arbetslösheten i gruppen inrikes födda är tre procent. I gruppen utrikes födda står 15 procent utanför skola och jobb. Arbetslösheten har vi dumpat på utrikes födda. 


Beskriv verkligheten som den ser ut och diskutera riktiga åtgärder. Arbetslösheten drabbar inte alla. Fler jobb behövs, främst sådana som ger utrikes födda en chans att bidra till samhället.