Energidirektörens emeritus tankeförsök

Relativ fattigdom

"Inkomstklyftorna ökar mest i Sverige i hela OECD-området", påstås det i den politiska debatten. Som stöd för påståendet används måttet "relativ fattigdom". Måttet mäter hur stor del av befolkningen som har mindre än halva medianinkomsten.

 
Mäter man på det sättet hade Grekland minskad fattigdom mellan 2007 och 2009, vilket som bekant inte innebar att grekerna fick det bättre under finanskris och fallande BNP.


Finanspolitiska rådet har konstaterat att mellan åren 2006 och 2011 var inkomstskillnaderna i Sverige närmast oförändrade, trots den ekonomiska krisen. Både hushåll med låga och med höga inkomster har fått mer i plånboken.

 
Det är väl knappast en önskvärd utveckling, liknande den vi ser i andra OECD-länder, att majoriteten får det ekonomiskt sämre men den relativa fattigdomen minskar på grund av lägre inkomster.