Energidirektörens emeritus tankeförsök

Kulturvärden

Tryckbankarna i Bäveån börjar komma på plats. Alla gnällspikar, som anser att dessa stenbröten förfular, borde lyssna på expertisen. Det vi ser är bra, för staden, ån och sportfisket. Inte heller inses att Kungshuset på Kungstorget tillför staden betydande skönhetsvärden. 

 

Jag är uppenbarligen för obildad för att förstå de betydande positiva värden som Bäveåns och Kungstorgets vandalisering tillför.