Energidirektörens emeritus tankeförsök

Kvotering

Den kristdemokratiske ledamoten, del av majoriteten, lämnar tekniska nämnden i Uddevalla. Dålig ordning och bristande ledarskap är skälen. Nämndens moderata ordförande vill inte kommentera kritiken.


Majoritetspartiernas ledamöter är överlag försiktiga i sina kommentarer till Bohusläningen. Den centerpartistiske vice ordföranden konstaterar dock att hans erfarenhet gör honom självgående, ett betyg så gott som något om arbetsförhållandena i nämnden.


Oppositionen delar kritiken och socialdemokraterna avser att fortsättningsvis reservera sig när ärendena inte hanteras korrekt. Den moderate ordföranden i kommunstyrelsen, som har uppsiktsplikt över nämnderna, har inget att anmärka.


Könstillhörighet kanske inte bör vara enda kriterium för tunga ordförandeposter?