Energidirektörens emeritus tankeförsök

Hopp för moboffer?

En överslätande kultur i olycklig kombination med en kraftlös styrelse och svag skolledning blev privatskolan Lundsbergs fall. Skolinspektionen sätter ner foten och stoppar pennalism och mobbning av elever.


Styrelsen för Lundsberg sparkar rektorn när det inte längre finns någon skola att vara rektor för. Skolinspektionen stänger skolan efter upprepade fall av pennalism och misshandel, trots att rektorn vidtagit den kraftfulla åtgärden att tala om för elever och personal att man inte får göra så.


50 000 elever mobbas i den svenska skolan, enligt Skolverkets uppgifter. Kan dessa nu hoppas på att Skolinspektionen även avser sätta stopp för missförhållanden i kommunala skolor, som inte sällan uppvisar samma slätstrukenhet, undfallenhet och kraftlösa ledning? Eller är det bara de barn som går i privat- och friskolor som ska skyddas?