Energidirektörens emeritus tankeförsök

Pressetik

Kommunalrådet Essam El-Naggar (FP) kritiseras hårt, bland annat i Bohusläningen, för uttalanden om situationen i Egypten, där han befann sig under de svåra kravallerna för att besöka sin sjuka mor.


Åsikter om muslimska brödraskapet, president Mursi, militären mm refereras. Påståenden om att El-Naggar rättfärdigar ogrundat våld framförs.

 
Jag har inte tillräcklig kunskap om situationen i Egypten för att tillåta mig en tvärsäker åsikt om rätt eller fel. Däremot vågar jag med bestämdhet hävda, då jag regelbundet har anledning att samtala med El-Naggar, att han fullt ut omfattar de demokratiska värderingar som råder i vårt land och ingalunda förespråkar våldsamma lösningar.


Det är ett anständighetskrav att Bohusläningen ger utrymme för en seriös analys av vad som sagts och var Essam El-Naggar står i för demokratin viktiga frågor.