Energidirektörens emeritus tankeförsök

Bonusmaterial

Misstankar om miljöbrott, oegentligheter och annat elände riktas mot återvinnings- och renhållningsföretaget Rambo, ägt av fyra bohuskommuner. Bohusläningens ledarredaktör, känd motståndare till kommunala bolag, tar tillfället i akt och gör den skarpsinniga analysen att kommuner inte kan styra bolag.

 
Av ledarredaktörens egen tidning framgår att misstankarna riktas mot ett tidigare privat åkeri, som Rambo varit delägare i, förvärvat och integrerat i verksamheten som affärsområde. Den tidigare ägaren är chef för verksamheten.

 
Det är inte alltför långsökt att misstänka att Rambo fick med en del okänt "bonusmaterial" när man förvärvade företaget för några år sedan. Av de åtgärder som Rambos ledning vidtar sedan misstankarna uppstått råder inget tvivel om att man avser att gå till botten med problemen och göra rent hus med smutsen.


Med den logik Bohusläningen tillämpar är problemen med mutor, korruption och andra oegentlighet i Ericsson, Saab, Scania, NCC med flera börsnoterade företag tydliga exempel på kommunernas bristande ägarstyrning.