Energidirektörens emeritus tankeförsök

FN-kram

FN-kramandet är den svenska ryggmärgsinstikten. En handlingsförlamad, av vetorätten hos de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet i allvarliga världskriser blockerad och i sina uppdrag genomkorrumperad organisation, skall lösa all världens kriser.


Skall något göras, som i Libyen eller Syrien, handlar det om USA eller Nato.


Gör de inget är det fel, gör de något är det också fel. Tack och lov kan vi luta oss mot det goda omdöme som det svenska kommunistpartiets utrikespolitiske talesperson uppvisar i sina analyser av kriserna.