Energidirektörens emeritus tankeförsök

Bolagsstyrning

Kulturskolan i Uddevalla har av kultur- och fritidsnämnden undantagits från besparingskrav. Trots det har lärartjänster inte tillsatts och närmare 200 elever står i kö för att komma in.


Ordföranden i nämnden säger i en kommentar till lokaltidningen att nämnden försökt få svar från förvaltningen om situationen men inte fått några. Kommunen har tillsatt en utredning för att förstärka styrningen av sina - bolag (sic).