Energidirektörens emeritus tankeförsök

Skillnad

Bygglov är en allvarlig sak. Börjar man bygget fyra dagar före formellt beviljat lov och sedan uppfyller bygglovets villkor utgår sanktionsavgift med 250 000 kronor.


Bryter man mot bygglovet, ändrar färgsättningen så att den svarar mot kommuntjänstemännens egna favoritfotbollsklubbs färger trots att det är en offentlig arena för flera klubbar, utgår en sanktionsavgift på 37 000 kronor som en nämnd i kommunen betalar till en annan i samma kommun.

 

Fast det är ju skillnad. I det första fallet är det en privat företagare, i det senare kommunen själv. Det är så man bygger en kommun som lockar till sig nya företagare.


Det händer i Uddevalla.