Energidirektörens emeritus tankeförsök

Språkdövhet

Engelskspråkiga benämningar höjer statusen, tror de obildade. "Göteborg Wind Orchestra" har någon språkdöv person kommit på att kalla Göteborgsmusiken ("Göteborgs blåsorkester"?), f d Göteborgs Spårvägars musikkår.


Nästa år slås "Operahögskolan i Stockholm", "Dans- och cirkushögskolan" och "Stockholms dramatiska högskola" samman till, enligt eget påfund, "Stockholm University of the Arts". Fast den heter "Stockholms konstnärliga högskola". Nätadressen är "stockholmuniarts.se.


Att ha en engelskspråklig översättning är rimligt. Men att benämna ett svenskt lärosäte med ett engelskspråkligt namn? Stötande och löjeväckande.


Sveriges språkpolis, generaldirektören för "Institutet för språk och folkminnen" (för övrigt min syster) måste ingripa.