Energidirektörens emeritus tankeförsök

Utgiftsmål

Tänk att få bannor för att man inte lyckats sätta sprätt på alla pengarna i budgeten. Tänk att man tvingas leta efter utgifter för att stolt kunna visa att man nått det uppsatta målet - att förbruka pengar. Tänk att det är utgifterna som är målet, inte resultaten.


Då tänker Du på svensk biståndspolitik. En procent av BNP skall gå till bistånd. Utvärderingar av resultaten visar att biståndet i stor utsträckning är verkningslöst, i vissa fall till och med kontraproduktivt.


Inte konstigt att kreativa lösningar för att hitta utgifter uppmuntras.