Energidirektörens emeritus tankeförsök

Oseriös elhandlare

Telge Energi, ägt av Södertälje kommun, bedriver en oseriös nationell marknadsföringskampanj för att sälja el. Man har på nätet något som kallas för ”smutselkollen”, där felaktiga uppgifter om konkurrenter sprids i akt och mening att själv framstå som leverantören av ren el.

 

Om Uddevalla Energis blygsamma elförsäljning påstod Telge Energi att den bestod av huvudsakligen fossil el och kärnkraft och endast en mindre del förnybar el. Fullständigt lögnaktiga uppgifter gripna ur luften.

 

Efter vårt ingripande har man nu korrigerat uppgifterna och redovisar att Uddevalla Energi säljer 100 procent förnybart från egen avfallseldad kraftvärme och vattenkraft.

 

Att ett företag, som marknadsför sig som ett företag som säljer ren el, bedriver smutskastning av andra säger en del om moralen i det företaget.