Energidirektörens emeritus tankeförsök

Samhällshot

Kommunala direktörer med en elitistisk demokratisyn är ett hot mot samhället. Det konstaterar Bohusläningen i dag. Bland annat fortsätter en "kommunal" stiftelse att leverera vatten till 37 hus på sitt område trots att kommunens provtagning visat på vissa brister.


Att dessa hus ansluts till kommunalt vatten om en månad och att så inte redan skett beror på kommunen, har ingen betydelse, inte heller att man "druckit brunn" här sedan sent 1700-tal.


Mitt samvete tvingar mig nu att bekänna att jag kan ha gjort mig skyldig till miljöbrott. Sommaren 2011, i samband med Odd Fellows riksgolf, ordnades för barn en uppblåsbar hoppborg med bassäng vid Byfjordens strand. Bassängen fylldes med 13 kubikmeter rent färskvatten, som sedan barnen plaskat i det, släpptes ut i Byfjorden utan tillstånd (!).


Människor badar förvisso i fjorden, men det har naturligtvis inte med saken att göra. Mitt dåliga samvete mattas dock något av insikten om att förmodligen har inte heller Gud Fader sökt tillstånd hos miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen för att låta det regna.