Energidirektörens emeritus tankeförsök

Groteskt slöseri

FN:s utvecklingsprogram UNDP har en årsbudget på 30 miljarder och 6000 anställda. Granskningen av UNDP:s globala åtgärder mot fattigdom det senaste decenniet visade att det inte gick att påvisa något resultat alls för de fattiga. Någonstans!


Svenska Dagbladet gör en betydande insats i avslöjandena av det groteska slöseriet med biståndsmedel. Sverige har skickat 24 miljarder skattekronor till FN de senaste tre åren. Tre fjärdedelar av FN:s kostnader är löner och förmåner. "Cashen måste ut", som en UD-tjänsteman uttrycker det.


Totalt får FN årligen mer än vad sjukvård, kollektivtrafik och kultur får i Uppsala läns landsting med 340 000 invånare. Till ringa eller ingen nytta.